درباره ما

دارالترجمه ملل را بیشتر بشناسید

درباره ما

ما که هستیم

  • مدیریت: یعقوب باستان
  • مترجم رسمی انگلیسی: حجت اله برومند
  • مترجم عربی: اسماعیل جادری